ADMISSIONS 2020-2021

Benvinguts a La Salle Alaior

En aquest espai els guiarem en el procés de matriculació i admissió pel curs 20/21.

 

LA SALLE ALAIOR

Som un centre concertat d’una línia educativa que integra en el seu projecte educatiu les etapes de: segon cicle d’ educació infantil, educació primària i educació secundària. Amb una intensa participació de la nostra Associació de Pares i Mares en la dinàmica del centre, pretenem construir junts una vertadera comunitat educativa on l’alumnat sigui el centre del procés d’aprenentatge i pugui desenvolupar-se de manera integral.

Els eixos bàsics de la nostra proposta educativa són:

– Educació en valors. Com a centre La Salle és un eix fonamental de la nostra intervenció educativa.

– Verticalitat, oferim un projecte de continuïtat dels 3 als 16 anys.

– Atenció personalitzada. És una de les nostres senyes d’identitat, mitjançant el nostre pla d’acció tutorial individualitzat.

– Innovació Educativa. Aplicam els Programes La Salle (PLS) a totes les etapes educatives i organitzam la nostra activitat a l’aula mantenint un equilibri entre les metodologies actives (cooperatiu, projectes, ambients, tallers…) i la nostra tradició.

– Construïm comunitat. Organitzam activitats interetapes com els apadrinaments o els projectes de centre que afavoreixen la convivència i la coresponsabilitat de tots i totes.

– Aprenentatge d’idiomes. El nostre centre serà centre BEDA (Cambridge) a partir del proper curs, seguint la línia iniciada de fomentar l’aprenentatge natural de la llengua anglesa des de l’etapa d’infantil. Els alumnes de 4t d’ESO participen en el programa EOIES de l’escola oficial d’idiomes.

– Integració de la tecnologia a l’aula. Tenim una plataforma d’aprenentatge pròpia (Sallenet) i el nostre alumnat segueix un pla de competència digital des d’infantil fins ESO.

 

IMPORTANT

L’estat d’alarma declarat amb motiu de l’emergència sanitària de la COVID-19 ha suposat que enguany el procés d’escolarització es farà de manera telemàtica.

L’1 de juny s’inicia el procés d’escolarització per a infants que fan 3 anys l’any 2020 (P3), 2n cicle infantil, primària i ESO.

Per tal de facilitar tot el procés s’ha establert que per poder iniciar la sol·licitud, es requerirà l’autenticació prèvia de la identitat mitjançant un dels següents sistemes: sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve; codi d’usuari del GESTIB o usuari CAIB;  i combinació del DNI, NIE o passaport amb el número de mòbil de contacte de l’usuari.

Des del nostre centre estarem a la seva disposició per orientar a les famílies en aquest procés.

El calendari d’escolarització del procés d’admissió de 2n cicle EI (3-6 anys)/EP/ESO:

  • Presentació sol·licitud: de l’1 al 12 de juny
  • Publicació llistes provisionals: 30 de juny
  • Reclamacions: 1 al 3 de juliol
  • Llistes definitives: 13 de juliol
  • Matriculació d’EI i EP: del 14 al 21 de juliol
  • Matriculació ESO: del 14 al 24 de juliol

EL TRÀMIT ESTARÀ DISPONIBLE A LA WEB D’ESCOLARITZACIÓ DEL DIA 1 AL 12 DE JUNY. HI PODEU ACCEDIR DES D’AQUEST BOTÓ:

Vols saber més?

Notícies del Centre