ADMISSIONS 2022-2023

Benvinguts a La Salle Alaior

En aquest espai els guiarem en el procés de matriculació i admissió pel curs 22/23.

 

LA SALLE ALAIOR

Som un centre concertat d’una línia educativa que integra en el seu projecte educatiu les etapes de: segon cicle d’ educació infantil, educació primària i educació secundària. Amb una intensa participació de la nostra Associació de Pares i Mares en la dinàmica del centre, pretenem construir junts una vertadera comunitat educativa on l’ alumnat sigui el centre del procés d’ aprenentatge i pugui desenvolupar-se de manera integral.

Els eixos bàsics de la nostra proposta educativa són:

– Educació en valors. Com a centre La Salle és un eix fonamental de la nostra intervenció educativa.

– Verticalitat, oferim un projecte de continuïtat dels 3 als 16 anys.

– Atenció personalitzada. És una de les nostres senyes d’identitat, mitjançant el nostre pla d’acció tutorial individualitzat.

– Innovació Educativa. Aplicam el Nou Context d’ Aprenentatge (NCA) als cursos d’infantil, primària i a primer d’ESO el proper curs. També els Programes La Salle (PLS) a totes les etapes educatives. Organitzam la nostra activitat a l’ aula mantenint un equilibri entre les metodologies actives (cooperatiu, projectes, ambients, tallers…) i la nostra tradició.

– Construïm comunitat. Organitzam activitats interetapes (si les condicions ho permeten) com els apadrinaments o els projectes de centre que afavoreixen la convivència i la corresponsabilitat de tots i totes.

– Aprenentatge d’idiomes. El nostre centre és centre BEDA (Cambridge) la qual cosa ens permet seguir una línia des de l’etapa d’infantil per fomentar l’ aprenentatge natural de la llengua anglesa des de l’etapa d’infantil. Amb presència d’auxiliar de conversa a l’aula. Els alumnes de 4t d’ESO participen en el programa EOIES de l’escola oficial d’idiomes.

– Integració de la tecnologia a l’aula. Tenim una plataforma d’aprenentatge pròpia (Sallenet) i el nostre alumnat segueix un pla de competència digital i desenvolupament del pensament computacional des d’infantil fins ESO. Tenen dispositius digitals individuals des de 4t de primària.

 

IMPORTANT

A causa de la situació actual, provocada pel Covid-19, tal i com ja es va dur a terme en els processos d’escolarització passats, en el procés d’escolarització 2022-2023 la tramitació de les sol·licituds serà preferentment telemàtica.

Per tant, per fer els tràmits, tant d’adscripció com d’admissió recomanam tenir algun d’aquests sistemes d’identificació electrònica.

El procés d’escolarització per a infants que fan 3 anys l’any 2022 (P3), 2n cicle infantil, primària i ESO s’inicia el proper 9 de maig.

S’ ha establert que, per poder iniciar la sol·licitud, es requerirà l’ autenticació prèvia de la identitat mitjançant un dels següents sistemes: sistema d’ identitat electrònica per a les administracions Cl@ve; codi d’ usuari del GESTIB o usuari CAIB;  i combinació del DNI, NIE o passaport amb el número de mòbil de contacte de l’ usuari.

Des del nostre centre estarem a la seva disposició per orientar a les famílies en aquest procés. (alaior@lasallevp.es o al telèfon 971372253).

El calendari d’escolarització del procés d’admissió de 2n cicle EI (3-6 anys)/EP/ESO:

  • Presentació sol·licitud: del 9 al 20 de maig
  • Publicació llistes provisionals: 7 de juny
  • Reclamacions: 8 a 10 de juny
  • Llistes definitives: 22 de juny
  • Matriculació d’ EI: del 23 al 28 de juny
  • Matriculació d’ EP: del 24 al 30 de juny
  • Matriculació ESO: del 24 de juny a l’1 de juliol

EL TRÀMIT ESTARÀ DISPONIBLE A LA WEB D’ESCOLARITZACIÓ. TROBAREU TAMBÉ LA RESTA D’INFORMACIÓ RELLEVANT. HI PODEU ACCEDIR DES D’AQUEST BOTÓ:

Vols saber més?

Notícies del Centre