Educació primària

A la Salle Alaior acollim als nostres alumnes des del segon cicle d’educació infantil (3 anys) fins la finalització de l’educació secundària obligatòria (16 anys). L’estructura cooperativa de l’aprenentatge (ECA), la verticalitat i una intensa i fluida relació amb les famílies del nostre alumnat són les nostres senyals d’identitat.

Al llarg de la seva escolarització al nostre centre, els alumnes participen a més de diverses campanyes i activitats que organitzam des dels nostres departaments verticals o de pastoral per crear espais d’aprenentatge dinàmics en els que, amb clau d’aprenentatge cooperatiu, els alumnes puguin posar en pràctica els coneixements apresos, conviure amb els companys i companyes d’altres edats i tenir vivències que els enriqueixen i que complementen el que treballam a l’aula.

  • EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Entre els 6 i 12 anys els fillets i filletes comencen a comprendre, expressar, tenen curiositat i «volen saber»… En aquesta etapa es desenvolupen actituds i conductes personals i socials, des dels valors que ens identifiquen: pau, justícia i solidaritat. Cuidam el clima de l’aula i prioritzam l’atenció a la diversitat.