EL REPTE DE LA QUINZENA

En què consisteix això?

El departament de ciències d’ ESO anirà penjant aquí reptes matemàtics o científics amb periodicitat quinzenal. Si t’animes a resoldre’l hauràs d’enviar la teva resposta (raonada) al teu professor/a de matemàtiques o ciències per correu electrònic.

Si l’encertes, rebràs una nota positiva de classe a la matèria a la que correspon el repte.