A la Salle Alaior acollim als nostres alumnes des del segon cicle d’educació infantil (3 anys) fins la finalització de l’educació secundària obligatòria (16 anys). L’estructura cooperativa de l’aprenentatge (ECA),els ambients d’aprenentatge i els projectes, la verticalitat i una intensa i fluida relació amb les famílies del nostre alumnat són les nostres senyes d’identitat.

Al llarg de la seva escolarització al nostre centre, els departaments verticals i el de pastoral creen espais d’aprenentage dinàmics en els que, amb clau de cooperació, els fillets i filletes puguin posar en pràctica els coneixements que han d’aprendre, conviure amb els companys i companyes d’altres edats i tenir vivències que els enriqueixen i que complementen el treball curricular de l’aula.

  • SEGON CICLE D’INFANTIL: Acompanyam als nostres petits tenint en compte les seves necessitats i possibilitats. Es treballen rutines i hàbits bàsics, s’afavoreix el seu desenvolupament sensorial i motriu, sempre intentant donar resposta a les seves reaccions i necessitats afectives i estimulant el desenvolupament cognitiu. En aquest període l’alumnat es posa en contacte amb els procediments acadèmics bàsics: lectura, escriptura, càlcul i nombres, expressió oral, … respectant diferents ritmes evolutius. S’inicia l’aplicació dels Programes La Salle. Es treballen els ambients d’aprenentage i els projectes cooperatius.

  • EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Entre els 6 i 12 anys els fillets i filletes comencen a comprendre, expressar, tenen curiositat i “volen saber”… En aquesta etapa es desenvolupen actituds i conductes personals i socials, des dels valors que ens identifiquen: pau, justícia i solidaritat. Cuidam el clima de l’aula i prioritzam l’atenció a la diversitat. Es continuen aplicant els Programes La Salle (PLS) en clau cooperativa i es creen espais dinàmics d’aprenentage com poden ser els tallers i ambients.

  • EDUCACIÓ SECUNDÀRIA:  Entre els 12 i els 16 anys aproximadament. És una etapa de consolidació d’aprenentatges i competències que seran la base dels seus estudis posteriors fora del nostre centre. Es consoliden els aspectes que es treballen en els Programes La Salle (PLS) i es realitzen projectes de recerca cooperatius. També, acompanyam als alumnes en la seva maduració personal, amb una acció tutorial present i individualitzada. En aquest sentit, els acompanyam en la presa de decisions respecte al seu futur acadèmic professional.