HORT ECOLÒGIC ESCOLAR

El nostre hort és un dels eixos bàsics del nostre projecte educatiu. Aquesta iniciativa, que va començar ara fa ja 10 anys, ens permet treballar eixos transversals de l’educació ambiental i per a la salut.

Tots els cursos del centre participen en aquesta activitat i està integrat en el programa “Entorn sa, vida sana”, acció impulsada pel nostre departament vertical de ciències.

Al llarg del curs realitzem dues sembres: l’ hivernada i l’estivada. Els cursos d’infantil reben l’apadrinament del grup d’alumnes de biologia i geologia de 4t d’ESO per dur a terme aquesta activitat.

A banda de les activitats que es realitzen a l’espai de l’hort també se’n fan d’altres a l’aula o al laboratori que donen una dimensió pràctica al que estudiam a la matèria de ciències naturals. Amb això, intentam transmetre valors essencials lligats al respecta a la natura o a l’adquisició d’hàbits saludables.