Complint la normativa vigent, l’Entitat Titular fa pública l’existència de les següents places als col·legis de La Salle Alaior i Maó:

La Salle Alaior i Maó:
● Llicenciat/da o graduat/da en Belles Arts per a ESO.

La Salle Alaior:
● Mestre/a de Pedagogia Terapèutica (PT) per a educació primària i ESO.

La Salle Maó:
● Mestre/a de Primària.
● Mestre/a de Pedagogia Terapèutica (PT) per a ESO.
● Llicenciat/da o graduat/da en Economia, Empresarials o ADE per a ESO. 
● Llicenciat/da o graduat/da en Filologia Hispànica per a ESO.

A més, tots els sol·licitants hauran de tenir la titulació exigida per la llei: capacitació en català, CAP i/o Màster professorat.

PROCEDIMENT:

1. Presentar CV i emplenar la documentació de sol·licitud a les Secretaries d’ambdós centres de 8 a 13h, durant els dies 4 al 12 de juliol de 2019.

2. Es notificarà telefònicament, únicament als preseleccionats, l’horari de l’entrevista personal pel dia 15 de juliol.

PER A MÉS INFORMACIÓ, enviar email a: rrhhmao@lasallevp.es i alaior@lasallevp.es