POLÍTICA DE QUALITAT

MISSIÓ
1-Volem donar continuïtat a la filosofia educativa de Sant Joan Baptista de La Salle, el nostre fundador estant oberts a qualsevol família. Oferim als nostres alumnes una educació integral basada en els valors cristians universals: responsabilitat, creativitat, justícia, convivència, interioritat i transcendència i en altres valors que complementen i completen la globalitat de la nostra acció educativa.
2-La nostra proposta pedagògica vol respondre als quatre aprenentatges bàsics: aprendre a conèixer, a fer, a ser i a conviure.
 
LÍNIES DE VISIÓ
Alumnes:
1-Apostar pel desenvolupament integral des de totes les intel·ligències, preparant-los per aprendre al llarg de la vida.
1.1- Apostar per l’estructura d’aprenentatge cooperatiu dels programes La Salle.
1.2- Apostem per l’educació en TICs a tots els nivells educatius.
1.3- Fiançar a través del treball per competències una cultura de l’avaluació més complerta de les potencialitats personals al final de les etapes educatives i des de totes les àrees del currículum.
1.4- Creació d’accions educatives -pastorals encaminades a l’educació en la interioritat.
 
Famílies:
2- Implicar activament a les famílies en la dinàmica del Centre.
2.1- Facilitar la presència DE PARES i Antics Alumnes en l’organització d’activitats, festes, trobades, reunions…
2.2- Impulsar la participació en les Escoles de Pares a través de la pag. Web del Sector.
2.3- Mantenir viu l’esperit de pertinença a La Salle.
 
Entorn:
3- Participació activa dins activitats organitzades dins el nostre entorn afins al nostre esperit solidari.
3.1- Aprofitar el model d’escola ecoambiental i fer-lo nostre, a través de les estructures que ho possibiliten: àrees curriculars, hort, reciclatge de residus…
3.2- Conscienciar del treball just i necessari envers als més necessitats, a través de les campanyes pastorals del col·legi i de l’ONG PROIDEBA, Salle Acull.
 
Personal del Centre:
4-Donar molta importància al Pla de Formació contínua del Centre.
4.1- Atenció personalitzada. Tutor com a mediador en el seguiment del procés personal de l’alumne.
4.2- Fomentem la formació i l’actualització permanent junt amb la creativitat del professorat per a respondre als reptes educatius amb total professionalitat, sentit d’equip i eficàcia docent.
 
Organització:
5-Aconseguir que la gestió econòmica del centre sigui coherent amb el temps actual.
 
 
VALORS
1-El Projecte Educatiu Lasal·lià està al servei de la societat.
2-Creiem fermament en els valors que estan presents en la nostra tradició i que segueixen configurant la nostra proposta educativa.
3-Amb tot això volem que l’escola sigui per als nostres alumnes, una experiència feliç.