Programes La Salle (PLS)

Els Programes La Salle (PLS) són l’aposta pedagògica de la nostra institució. Tenen com a objectiu desenvolupar les diferents àrees de la intel·ligència: vertical, lateral i emocional i, també, permetre l’adquisició d’una sèrie de competències que seran clau per el desenvolupament futur de l’alumnat i que cerquen la seva formació integral basada en els valors de l’humanisme cristià.

ULISES

Entre els 2 i els 7 anys (aproximadament), els nens i nenes tenen una gran capacitat per conèixer i explorar el món que els envolta. El programa pretén aprofitar al màxim, en aquesta edat, aquesta facilitat per aconseguir uns millors resultats en el desenvolupament.

-Estimular la curiositat

-Afavorir el desenvolupament cerebral

-Augmentar el vocabulari

-Millorar la capacitat d’atenció

-Potenciar el Pensament Lateral

-Interioritzar capacitats cognitives: observar, identificar, comparar, relacionar, diferenciar, classificar, deduir, induir, definir, sintetitzar.

-Desenvolupar la lateralitat de forma adequada i detectar possibles problemes.

LECTURA EFICAÇ

Les innovacions lingüístiques pretenen formar lectors i escriptors actius, ben entrenats i madurs: saben donar a cada tipus de text la lectura que requereix, amb una bona velocitat i, per descomptat, amb una excel·lent comprensió.

La Lectura Eficaç empra unes tècniques de treball intel·lectual encaminades a fomentar i desenvolupar, de manera especial, aquelles capacitats que intervenen més directament en l’acte lector: atenció, comprensió, intuïció, velocitat, habilitat  visual, memòria, anticipació, etc.

– Projecte Lector: articula la lectura en totes les etapes educatives

– Infantil i Educació Primària: criteris i materials de Lectura Eficaç

– Educació Primària i Secundària: Programa informàtic d’Avaluació de la Lectura Eficaç, jocs de lectura i estratègies lectores.

HARA

Projecte HARA o Educació en Interioritat. Aquest programa, que s’imparteix des d’Educació  Infantil fins a ESO, està orientat a educar en la competència d’aprendre a ser.

– A ser cada vegada més reflexius

– A optar amb criteris ètics

– Llegir la realitat des d’un plànol més enllà de l’anecdòtic

– Guanyar en la dimensió i expressió simbòlic.

ESTRUCTURA COOPERATIVA D’APRENENTATGE– ECA – CRISOL

El programa CRISOL ha estat dissenyat per integrar en Educació Secundària, des d’una filosofia cooperativa, tots els procediments, estratègies i capacitats que han desenvolupat els nostres alumnes en les etapes d’Infantil i Primària seguint els diversos Programes La Salle. L’aprenentatge cooperatiu és un concepte de l’aprenentatge no competitiu ni individualista, com sol ser el mètode tradicional, sinó un mecanisme col·laborador que pretén desenvolupar els hàbits de treball en equip, la solidaritat entre companys i la intervenció autònoma dels alumnes en el seu aprenentatge.

CREA

Pretén desenvolupar la Intel·ligència Lateral/Creativa, és a dir, la Creativitat i estructurar un procediment comú en els nostres alumnes que permeti la resolució de problemes mitjançant equips de treball cooperatiu.

Es treballen els 5 mecanismes bàsics del pensament lateral:

– Alternativa múltiple.

– Supòsits previs.

– Brainstorming.

– Interfluxe -Superació de models estables.

Es treballa a més el subprograma IDEAL (resolució de problemes), sigles que signifiquen: Identificar el problema – Definir el problema – Avaluar alternatives-actuar-assoliments.

IRATI

Irati ens permet desenvolupar les competències de Gestió del Coneixement, processar dades per convertir-los en informació i organitzar el seu emmagatzematge per convertir-ho en coneixement intel·ligent i compartir-ho amb els altres. En l’Irati utilitzem els següents procediments:

-Mapes conceptuals

-Infografia

-Organigrames

En definitiva es tracta d’aprendre a ser gestors del propi coneixement.

SALLENET

Es tracta d’una plataforma virtual La Salle amb moltíssimes aplicacions útils en el col·legi. Permet agilitar la comunicació escola-família i modernitzar la nostra acció educativa a l’aula, introduint l’entorn virtual d’aprenentatge per als nostres alumnes.