Projectes Verticals

La Salle Alaior és un centre familiar, d’una sola línia educativa, que té com a objectiu fonamental una atenció personalitzada de cada alumne/a. És per això que sovint organitzam al centre activitats verticals. S’enten que una activitat és vertical quan afecta a alumnes de diverses etapes educatives, en el nostre cas des d’educació infantil fins a secundària.

En l’organigrama del centre, existeixen uns organismes coordinadors, els DEPARTAMENTS VERTICALS que es reuneixen periòdicament i que són els impulsors d’aquestes activitats. Així al centre tenim un Departament vertical de Llengües, un Departament vertical de Llengües estrangeres, un Departament vertical de Religió i un Departament Vertical de Ciències i Matemàtiques.

Les activitats organitzades són molt variades i donen caràcter personal al nostre Projecte Educatiu, marcant la nostra senya fonamental d’identitat: La Verticalitat. Així fem diferents Apadrinaments entre alumnes grans i petits, tant per la motivació lectora, com per les ciències i les activitats de l’hort. També organitzam en clau vertical les diades i festes del centre com Nadal, la Jornada de la Pau, el Carnaval, la Diada del Llibre o Jornades de Tallers matemàtics i intercanvis d’Experiments Científics.