Segon Cicle d’Infantil

A la Salle Alaior acollim als nostres alumnes des del segon cicle d’educació infantil (3 anys) fins la finalització de l’educació secundària obligatòria (16 anys). L’estructura cooperativa de l’aprenentatge (ECA), la verticalitat i una intensa i fluida relació amb les famílies del nostre alumnat són les nostres senyals d’identitat.

Al llarg de la seva escolarització al nostre centre, els alumnes participen a més de diverses campanyes i activitats que organitzam des dels nostres departaments verticals o de pastoral per crear espais d’aprenentatge dinàmics en els que, amb clau d’aprenentatge cooperatiu, els alumnes puguin posar en pràctica els coneixements apresos, conviure amb els companys i companyes d’altres edats i tenir vivències que els enriqueixen i que complementen el que treballam a l’aula.

  • SEGON CICLE D’INFANTIL: Acompanyam als nostres petits tenint en compte les seves necessitats i possibilitats. Es treballen rutines i hàbits bàsics, s’afavoreix el seu desenvolupament sensorial i motriu, sempre intentant donar resposta a les seves reaccions i necessitats afectives i estimulant el desenvolupament cognitiu. En aquest període l’alumnat es posa en contacte amb els procediments acadèmics bàsics: lectura, escriptura, càlcul i nombres, expressió oral, … respectant diferents ritmes evolutius. S’inicia l’aplicació dels Programes La Salle.