TABLETS

En el 2017/2018 les tauletes van arribar com a recurs novedós als cursos de 5è i 6è de Primària, el proper curs, 2018/2019 s’iniciarà el seu ús també a l’etapa de secundària. Es tracta d’uns dispositius de Samsung que empren pel seu treball diari a l’aula i també a casa.

La introducció d’aquests dispositius és un pas més del Pla de Competència Digital que tenim al centre, que pretén dotar als alumnes de diferents eines tecnològiques que els permetin tenir un paper més actiu en el seu aprenentatge i quedin perfectament integrades en els PLS (Programes La Salle) que aplicam al centre. Aquesta iniciativa ja va començar fa tres cursos amb la incorporació de les Tauletes tàctils Snappet a 3r i 4t de primària que aquest curs seguim utilitzant en les àrees de matemàtiques i llengües.

La tendència educativa actual proposa la incorporació de les noves tecnologies en la rutina diària de la classe. El que anomenam TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i la Comunicació). Les Tablets Samsung proporcionen un ventall molt ampli de recursos i activitats, tant pels alumnes com pels mestres i és per això que han estat l’aposta del nostre Equip Directiu per aquest curs.

Cada un dels nostres alumnes disposa d’una tauleta tàctil que utilitzen a l’escola i a casa. L’aprenentatge i el treball de la competència digital és constant, ja sigui a través de continguts propis de les àrees mitjançant gamificacions, aplicacions de jocs, qüestionaris, fitxes, notes… com d’organització i planificació dels materials, recursos i activitats de que es disposa, a través de comptes de correu, arxius al nigul…

La línia marcada pel nostre projecte educatiu és que aquests dispositius vagin pujant a tots els cursos de secundària amb l’objectiu d’incorporar de manera paulatina les TACs a la rutina escolar de La Salle Alaior.