Departament de Pastoral

La Salle Alaior. Educació en valors.

Als centres La Salle entenem que l’educació integral es fonamenta en la concepció cristiana de la persona i del món,  enfocant aquesta opció des de la situació personal de cada alumne/a.

Aquesta acció la fem junts i per associació, en la línia de Sant Joan Baptista de La Salle, totes les persones que conformam la nostra comunitat educativa a Alaior.

D’aquesta manera la Pastoral del nostre centre desenvolupa l’educació en la fe de la persona al llarg de la seva escolarització. A la vegada intenta Evangelitzar des de la situació personal de cada infant, fomentant un diàleg intercultural i entre les distintes religions. I també intenta cultivar l’educació ètica a nivell personal, comunitari i social, donant-li els valors de l’evangeli.