Horari i Etapes Educatives

L’horari general del col·legi és:

• Educació Infantil i Educació Primària:

Matins de 8:30h a 14:00h, de dilluns a divendres

• Educació Secundària (ESO):

Matins de 8:00h a 14:05h, de dilluns a divendres

SERVEIS COMPLEMENTARIS:

  • Escola matinera: de 7:30h a 8:30h (2€/dia)
  • Activitats extraescolars: de 15:30h a 17:30h aproximadament. 

Al nostre centre oferim diferents extraescolars en funció de la demanda.

  • Servei de bus (amb l’empresa TMSA) des de Cala’n Porter.

Horaris