MISSIÓ

1-Volem donar continuïtat a la filosofia educativa de Sant Joan Baptista de La Salle, el nostre fundador estant oberts a qualsevol família. Oferim als nostres alumnes una educació integral basada en els valors cristians universals: responsabilitat, creativitat, justícia, convivència, interioritat i transcendència i en altres valors que complementen i completen la globalitat de la nostra acció educativa.

2-La nostra proposta pedagògica vol respondre als quatre aprenentatges bàsics: aprendre a conèixer, a fer, a ser i a conviure.

LÍNIES DE VISIÓ

Alumnes:

1-Apostar pel desenvolupament integral des de totes les intel·ligències, preparant-los per aprendre al llarg de la vida.

1.1- Apostar per l’estructura d’aprenentatge cooperatiu dels programes La Salle.

1.2- Apostem per l’educació en TICs a tots els nivells educatius.

1.3- Fiançar a través del treball per competències una cultura de l’avaluació més complerta de les potencialitats personals al final de les etapes educatives i des de totes les àrees del currículum.

1.4- Creació d’accions educatives -pastorals encaminades a l’educació en la interioritat.

Famílies:

2- Implicar activament a les famílies en la dinàmica del Centre.

2.1- Facilitar la presència DE PARES i Antics Alumnes en l’organització d’activitats, festes, trobades, reunions…

2.2- Impulsar la participació en les Escoles de Pares a través de la pag. Web del Sector.

2.3- Mantenir viu l’esperit de pertinença a La Salle.

Entorn:

3- Participació activa dins activitats organitzades dins el nostre entorn afins al nostre esperit solidari.

3.1- Aprofitar el model d’escola ecoambiental i fer-lo nostre, a través de les estructures que ho possibiliten: àrees curriculars, hort, reciclatge de residus…

3.2- Conscienciar del treball just i necessari envers als més necessitats, a través de les campanyes pastorals del col·legi i de l’ONG PROIDEBA, Salle Acull.

Personal del Centre:

4-Donar molta importància al Pla de Formació contínua del Centre.

4.1- Atenció personalitzada. Tutor com a mediador en el seguiment del procés personal de l’alumne.

4.2- Fomentem la formació i l’actualització permanent junt amb la creativitat del professorat per a respondre als reptes educatius amb total professionalitat, sentit d’equip i eficàcia docent.

Organització:

5-Aconseguir que la gestió econòmica del centre sigui coherent amb el temps actual.

VALORS

1-El Projecte Educatiu Lasal·lià està al servei de la societat.

2-Creiem fermament en els valors que estan presents en la nostra tradició i que segueixen configurant la nostra proposta educativa.

3-Amb tot això volem que l’escola sigui per als nostres alumnes, nois i noies, una experiència feliç.