A la darrera sessió de tutoria, els de primer d’ESO vam fer la nostra primera assemblea del curs. Prèviament s’havia preparat un llistat on qui va voler va proposar temes a tractar. El dia de l’assemblea, els nostres delegats (en Llorenç i en Martí) van moderar la sessió.
El principal tema tractat va ser la convivència a la classe, així, entre nosaltres rallam els temes i maldam a arribar a acords que ens permetin conviure de manera agradable tots junts.
Les assemblees cooperatives són una de les activitats que comprén el Pla ECA (estructura cooperativa de l’aprenentatge) del nostre centre i tenen com objectiu que entenguem el moviment assembleari, que respectem els torns de paraula, les opinions diferents a les nostres pròpies i que, des del respecte i la tolerància, aprenguem a ser capaços d’arribar a acords i exercutar-los.
Ha estat una experiència molt profitosa i interessant que, de ben segur, repetirem.