Per segon curs consecutiu, el nostre centre s’ha adherit al programa de Berenars Saludables, un projecte de promoció i educació per a la salut, elaborat per la Direcció General de Salut Pública i Consum de les Illes Balears. L’objectiu d’aquest projecte és fomentar i millorar els hàbits alimentaris saludables dels infants i joves.

Cada dijous i durant un mes i mig, l’empresa Fruita Bona, proporcionarà diferents tipus de fruites, pròpies del temps, als nostres alumnes d’Infantil i Primària. Fruites com: raïm, prunes, pomes, suc de taronja…

Aquest programa és una acció més que el centre realitza i que s’inclou dins del nostre projecte vertical “Entorn sa, vida sana”. Un projecte vertical i transversal d’educació en valors, per a la salut i per al medi ambient.