L’educació en valors és una de les eines més valuoses que podem donar als nostres alumnes, ja que és la que els ajudarà a créixer i a ser millors persones dia a dia.

Ens demanem moltes vegades perquè és important i necessari educar als nostres fills i filles en valors, i realment és important pel fet de que ells mateixos aprenguin a donar importància a algunes conductes i comportaments que els ajudaran a conviure d’una millor manera i sentir-se be en l’ambient on es trobin.

Valors com l’amistat, la comprensió, la tolerància, la paciència, la solidaritat i el respecte són essencials pel desenvolupament de tots ell fillets, i per açò la proposta des del departament de Pastoral és donar-li un nou aire a les reflexions del matí amb una nova iniciativa nomenada “12 mesos 12 causes”. Cada mes es treballarà al voltant d’un valor diferent i tot allò que faci referència al mateix.

De setembre a juny treballarem valors com: responsabilitat, humilitat, esforç, amor, gratitud, respecte, amistat, generositat, solidaritat i empatia, juntament amb l’acompanyament que ens ve donat amb la nova pàgina web de “reflexió del matí” facilitada per La Salle i accessible des de sallenet.

Tots formem part d’un mateix fil que ens condueix cap un creixement i una millora personal diària.

I tu, què tries?

Departament de Pastoral