El 30 de gener és un dia important a la nostra escola, en l’àmbit mundial se celebra la Diada Escolar de la No-Violència i la Pau (la DENIP). El departament de pastoral del centre sempre coordina un projecte vertical que implica a tot el centre i que pretén donar context als alumnes en una celebració que, per a nosaltres quant a ideari i valors és molt important.

Enguany, la temàtica escollida ha estat la declaració de Menorca com a patrimoni de la humanitat per la UNESCO el 18 de setembre de 2023. Així tots els grups classe han treballat aquesta temàtica com a exemple de concòrdia i respecte per les nostres arrels i símbol de convivència harmònica i saludable, com a menorquins és important conèixer el nostre passat, valorar-lo i mirar al futur amb esperança i creativitat per poder viure globalment respectant altres cultures de la mateixa manera que respectam la nostra.

Segons la declaració institucional, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) es dedica a promoure a tot el món la identificació, la protecció i la preservació del patrimoni cultural i natural considerat de valor excepcional per a la humanitat.Aquesta missió es veu recollida en un tractat internacional anomenat Convenció sobre la Protecció del patrimoni mundial, cultural i natural, aprovat el 1972.

El patrimoni és l’allò que rebem del passat, que vivim al present i que hem de transmetre a les generacions futures. Els béns que formen part pertanyen a tots els pobles del món i permeten l´apropament entre les diferents cultures, i és en aquest aspecte on es relaciona el patrimoni històric amb la Pau.

La diversitat cultural és un component clau per a la pau. La interacció i la comprensió entre diferents cultures poden promoure el respecte mutu, la tolerància i l’harmonia. La proximitat de cultures en un lloc, com ara Menorca, pot generar un entorn on les persones comparteixin tradicions, coneixements i experiències, contribuint així a la creació d’una societat més inclusiva.

Com a símbol de la unió entre les cultures i perquè quedi manifest l’orgull que, com a menorquins, ens fa la inclusió de la nostra illa en aquest llistat, hem dissenyat aquesta taula perquè ens recordi aquesta fita tan important.

Volem donar les gràcies a n’Euge per la seva ajuda, tant en el disseny, com en la construcció i l’organització de les tasques.

Desitgem un món on qualsevol persona pugui viure en llibertat i on les diferents identitats culturals siguin respectades i siguin un vincle d’unió, mai de conflicte.

Departament de pastoral