Aquest curs ha començat amb molts canvis per poder complir les mesures de prevenció que contempla el Pla de Contingència del nostre centre i adaptar les activitats lectives a les directrius marcades per Conselleria.

En el cas dels majors del centre, els alumnes de tercer i quart d’ESO, això ha suposat iniciar el curs en semipresencialitat. Tot un repte per a l´alumnat i professorat que encaram amb tota la il·lusió i amb molta tasca en equip, perquè sabem que només coordinadament podem aconseguir els nostres objectius amb èxit.

Com ja va passar durant el confinament, la plataforma digital de La Salle, l’entorn Sallenet, és l’eina fonamental per dur a terme el seguiment de les activitats educatives que l’alumnat ha de desenvolupar en cadascuna de les matèries.

Així, el grups de tercer i quart s’han dividit per la meitat i l’alumnat acudeix al centre en dies alterns. Quan són a casa, segueixen les classes online de la matèria d’anglès i també realitzen les tasques encomanades pel professorat  i  seqüenciades en les programacions que troben a Sallenet. El correu electrònic corporatiu també és una eina fonamental per mantenir una comunicació fluida alumnat-professorat.

Les tutores dels grups han organitzat una sèrie d’activitats per treballar pautes que pretenen contribuir a que l’alumnat assoleixi hàbits i rutines que els permetin aconseguir els objectius proposats i seguir el curs amb garanties. Per anar informant a les famílies del desenvolupament de tot plegat, es fan circulars informatives per correu electrònic de manera periòdica i ja s’han iniciat les entrevistes personals per poder aclarir els dubtes i presentar el nostre projecte educatiu.

Sense dubtes, el lema d’enguany, enfocat a la responsabilitat ens pot ser molt útil per reflexionar sobre les capacitats i actituds que necessitam per aquest repte.

Des de la tutoria, esperam poder contribuir a enfortir l’autonomia personal i la capacitat de programació i organització del nostre alumnat. Competències que els seran molt útils pel seu futur i que enguany, donades les circumstàncies podrem treballar de valent!

Volem felicitar als alumnes per com s’han adaptat a aquesta situació i encoratjar-los a seguir així la resta del trimestre. A les famílies agrair-los el seu suport i ajuda.

Bon curs a tots!

Tutores de 3r i 4t d’ESO