Aquesta setmana el grup de 6è de primària ha viscut una experiència ben diferent. S’ha tractat de visitar la sitja de carbó den Vicent, el darrer carboner artesà de les Illes Balears.

Però l’activitat va començar fa uns dies a l’aula, ja que els alumnes de sisè, amb la seva tutora han preparat algunes experiències prèvies per familiaritzar-se amb aquesta antiga tradició artesanal i conèixer el seu funcionament i utilitat.

Per donar una dimensió pràctica al que havien investigat, aquest dilluns van anar d’excursió al Parc Natural de s’Albufera des Grau i el carboner els ha mostrat el procés de construcció de la sitja i també la creació del carbó.

Després d’aquesta demostració inicial, van tenir l’oportunitat de construir sitges en miniatura seguint les instruccions del mestre.

Ha estat una activitat molt motivadora per l’alumnat i volem agrair a les monitores del Parc Natural i al carboner la seva bona predisposició i les atencions rebudes.

Aquestes activitats, complementen eixos bàsics del nostre projecte educatiu com són: conèixer les nostres tradicions, oficis artesanals, interactuar amb la natura i valorar els recursos que ens proporciona i la seva utilitat.