A la classe de les papallones hem tingut l’oportunitat d’observar directament el procés de la metamorfosi en els cucs de seda. D’aquesta manera hem experimentat tot allò que varem aprendre al primer trimestre arran del projecte d’aula. 

Al llarg d’aquest procés d’observació hem anat enregistrant el dia a dia dels nostres cucs en un full de registre en format de taula on, cada fase de la metamorfosi ha estat identificada en diferents colors. 

Aquesta activitat ens ha permès portar a terme una part important del mètode científic que es basa en l’observació i enregistrament de dades.  

Al final del procés, que és quan han sortit les papallones i aquestes han posat ous, hem pogut comprovar que la informació que nosaltres havíem obtingut durant les presentacions del projecte, s’assembla al que hem observat a la realitat.