A l’aula d’ Educació Infantil treballam les lletres a partir de les vocals, del seu nom i de cartells associats a imatges. També empram altres jocs manipulatius amb diferents materials elaborats per la mestra segons l’interès dels alumnes i en relació al projecte de treball.

A l’hora de fer lectoescriptura és important tenir en compte molts altres aspectes com la memòria, la comprensió, l’expressió oral, l’atenció, la motricitat fina, el traç i sobretot hem de ser capaços de despertar la curiositat i l’interès pels escrits.

Utilitzam diferents materials i metodologies, des del lletra a lletra, a relacionar imatges amb paraules, formar paraules, escriptura lliure o en pauta, plastilina o ciurons, cançons i rutines, representacions artístiques o bé exposicions orals. Qualsevol cosa que desperti l’interès per els fillets/es és vàlid per incentivar la curiositat i l’aprenentatge de la lectoescriptura.