Aquest és un altre dels ambients d’educació infantil per a aquest curs. Com a la resta la metodologia d’aprenentatge es fonamenta en el joc, la mestra dinamitza l’activitat de l’alumnat i els convida a emprar el material del que es disposa.

S’introdueixen així, de manera lúdica, els conceptes relacionats amb l’aprenentatge de les lletres i les habilitats que s’han de desenvolupar en la preescriptura i les matemàtiques: observació, diferenciar, definir, nombrar, fer seriacions, …

Individualment o en equip els alumnes treballen aquestes capacitats i es feliciten pels objectius aconseguits junts.

Equip d’Infantil.