El model pedagògic de La Salle es centra en diversos pilars fonamentals, un d’ells és la importància del context en el qual es desenvolupen les situacions d’aprenentatge a totes les etapes educatives, començant per infantil. 

Per afavorir que els contextos siguin diversos i s’alinein amb la finalitat del procés d’aprenentatge, hem creat els àmbits que són diferents escenaris pedagògics estructurats i amb objectius variats. 

Avui us rallarem del tancament. El tancament vol afavorir la metacognició, és a dir, provocar activitats que facin als alumnes reflexionar i verbalitzar allò que han après així com avaluar el seu propi procés individualment o en equips cooperatius.

Existeixen tancaments de cada jornada, tancaments dels projectes o seminaris i també tancaments més generals com el viscut aquestes setmanes a infantil que ens permeten clausurar el curs tots junts. 

Aquests dies els grups d’infantil han preparat les seves activitats de tancament reflexionant i recordant els continguts treballats i els moments viscuts. Fent balanç i expressant lliurement el què hem après, el què ens ha agradat i com ens hem sentit.

També ens serveix per preparar el curs vinent. Posant en una maleta viatgera, en una cápsula del temps,  els records que volem endur-nos al següent curs o visitant l’aula que ocuparem on els nostres companys més grans, ens han explicat les coses que han fet i que nosaltres farem. Ells ens guardaran aquests records i materials que ens acompanyaran tot el curs vinent.  

Aquestes activitats ajuden a donar importància al curs viscut a partir d’aquests moments celebratius compartits i que generen records que els permeten ser protagonistes del seu propi aprenentatge que és un dels objectius de NCA. 

Bon estiu! Ens veiem el setembre! 

Equip infantil