Aquest curs hem iniciat una nova experiència metodològica a l’etapa de primària.  Es tracta dels tallers. Un espai d’aprenentatge basat en les dinàmiques actives i de joc en el que  alumnat de diferents cursos de primària comparteix experiències i activitats.

Un d’aquests tallers és el Taller de Comunicació, en ell l’alumnat, organitzat en equips cooperatius de diversos cursos aprofundeix en les diferents dimensions de la competència lingüística. L’objectiu fonamental és dotar-los d’eines per fer la comunicació més fluida i adaptada a diferents situacions.

Així, teatralitzam petites representacions de pocs minuts, cream històries amb “flashcards” que expressam o contam oralment i també podem escriure.

De vegades, a partir d’una qüestió de la mestra, iniciam una recerca i per fer-la empram les tecnologies. Mitjançant l’expressió corporal i oral fem jocs per així experimentar amb la comunicació no verbal. També empram jocs de taula tradicionals com Pasaparaula o l’ Scrabble.

Els diferents equips que han passat per el taller han gaudit de les activitats i s’han mostrat molt participatius, així aconseguim aprendre i xalar a la vegada!

Equip de primària