Aquest mes d’octubre, a Infantil, hem començat amb els ambients d’aprenentatge. Es tracta d’una nova organització metodològica de l’aula que organitza als alumnes en grups cooperatius que seran de periodicitat trimestral. Com a filosofia de centre, des de la nostra ECA (Estructura Cooperativa de l’Aprenentatge) els grups són heterogenis i, en aquest cas, mesclen alumnes dels tres cursos d’infantil.

En aquest moment hem començat amb quatre ambients en els que les mestres ofereixen un espai i uns materials per a que els alumnes hi participin d’una manera més activa. Es respecta el ritme de feina de cada alumne/a. Així es fomenta un aprenentatge espontani, on el nen és el protagonista i construeix activament el seu coneixement.

Els ambients que tenim en marxa ara mateix són els següents: ambient de construccions, ambient de relaxació, ambient d’art i ambient d’experimentació. Es treballa d’aquesta forma tots els dimarts i dijous durant una hora i mitja. En aquests moments en feim una avaluació molt positiva, pels alumnes es tracta d’una activitat de convivència i estimulació de la seva pròpia curiositat que els porta a motivar-se i engrescar-se amb el que fan a cadascun dels ambients.

Al llarg del curs, us anirem informant de la progressió d’aquesta nova iniciativa d’enguany.