La inclusió real de tot l’alumnat a les nostres aules va ser la temàtica central de la xerrada formativa que els orientaors del centre, en Dani Martí i n’Antònia Villalonga, van oferir el passat dilluns. L’objectiu és aconseguir una atenció adequada de cada fillet/a i un desenvolupament de les seves potencialitats des de la comprensió de que tots som diferents i les diferències són la major riquesa que tenim.

El tarannà del nostre claustre sempre ha estat la formació contínua i la feina en equip. Cercam vies d’optimitzar els recursos humans dels que disposam per atendre de la millor manera possible a tota la diversitat d’alumnat que trobam a les aules.

Els orientadors ens van donar estratègies, vam compartir experiències i vam progressar en el nostre sentiment d’equip, perquè Junts tot és més fàcil!