L’equip de professorat d’ESO ha acordat el següent horari per a la realització de les proves de setembre. Els requeriments addicionals (treballs, exercicis…) a les proves seran transmesos mitjançant sallenet als alumnes.

Divendres

1 de setembre

Dilluns

4 de setembre

 

8:00-9:30

 

 

Llengua i literatura catalana

 

Geografia i història

 

 

9:30-11:00

 

Alemany

Llatí

Educació Física

 

Matemàtiques

 

11:00-12:30

 

Biologia i Geologia

 

Llengua i literatura castellana

 

12:30-14:00

 

Anglès

 

Física i química

Emprenedoria

 

Les matèries que es recuperen mitjançant treballs tenen com a data de lliurament el divendres 1 de setembre de 8 a 10h al professorat responsable de la matèria (religió, educació plàstica, tecnologia i música).

El dimartsdia 5 de setembre en horari de 8 a 9h hi haurà el temps de revisió de proves.

La sessió d’avaluació extraordinària serà el dia 5 a les 10h. L’entrega de notes està prevista pel dimecres dia 6 de 8 a 10h, demanant cita prèvia al/les tutor/es.