L’estructura cooperativa d’aprenentatge és un dels eixos bàsics del projecte educatiu d’un centre La Salle. Ens permet el desenvolupament d’habilitats i competències molt necessàries per a la vida com són: col·laboració, responsabilitat individual, cooperació, escolta, establiment d’acords amb els companys i companyes…

Enguany, les mesures de prevenció de la covid fan que els nostres alumnes estiguin asseguts mantenint les distàncies de seguretat i aplicant els protocols establerts. Això ens ha fet replantejar la manera que tenim de treballar cooperativament per ajustar-la als requeriments actuals. La presència de les tecnologies a l’aula amb l’ús de les tauletes digitals ha estat una eina que hem aprofitat per seguir afavorint les tasques en equip.

Durant aquest segon trimestre, el grup de primer d’ESO està realitzant dues tasques cooperatives complexes.

La primera, des de la matèria de biologia, els va dur a investigar en grups d’experts al voltant dels éssers vius més senzills (bacteris, protozous, algues i fongs). Durant les primeres sessions de la tasca, els alumnes asseguts individualment, empraven documents compartits de Drive per anar responent a les preguntes que la professora els havia llençat a través de la plataforma sallenet. Les seves discusions i investigacions els van dur a confeccionar una presentació de diapositives sobre la temàtica que havia tocat a cada parella o equip.

A continuació d’aquesta primera fase, es va fer una sessió al pati per assajar, amb el document a la tauleta, com farien l’exposició oral de les seves recerques. I, finalment, va arribar el dia de les exposicions orals.

La segona de les tasques complexes cooperatives que estan fent es desenvolupa ara mateix a la matèria de geografia i història. Cada equip cooperatiu està treballant diferents aspectes relatius a l’estudi dels climes i del temps meteorològic. Asseguts en equips i emprant documents compartits a les seves tauletes realitzen la part d’investigació i recerca confeccionant un document que exposaran davant la classe. 

Per altra banda, també estan confeccionant una estació meteorològica. 

Aquest tipus de tasques ens permeten treballar alhora moltes competències importants que complementen i enriqueixen el nostre projecte educatiu. Treballant amb els altres aprenem a escoltar opinions, a arribar a acords i assumir responsabilitats individuals. No hem d’oblidar que les tasques són cooperatives i en equip però l’avaluació de l’alumnat continua sent individualitzada.

Enfrontar-se a una exposició oral permet també desenvolupar l’expressió oral i la capacitat d’entendre allò que hem après i ser capaç de compartir-ho amb els altres.

A La Salle Alaior hem encarat aquest curs amb tota la il·lusió i amb l’objectiu de paliar al màxim de les nostres possibilitats els efectes negatius que la pandèmia pugui arribar a tenir en el desenvolupament acadèmic i personal del nostre alumnat. Per això, intentam, seguint tots els protocols de prevenció, mantenir actives les línies bàsiques del nostre projecte educatiu que marquen la nostra identitat.

Equip d’ESO