“La nostra classe de 6è s’ha convertit avui en un taller d’experiments!!
Camp magnètic en 3D, tensió superficial de l’aigua, com generar electricitat,…Són alguns dels exemples que hem pogut viure amb molta curiositat!! Gràcies profe Estanis!”