Complint la normativa vigent, l’Entitat Titular fa pública l’existència de la següent plaça al col·legi de La Salle d’Alaior:

  • Mestre/a Llengua Anglesa per E.Primària: SUBSTITUCIÓ PER MATERNITAT

Tots els sol·licitants hauran de tenir la titulació exigida per la llei:

Magisteri especialitat en Llengua Anglesa.

Capacitació en català.

A més es valorarà tenir la DECA.

PROCEDIMENT:

1. Presentar CV i emplenar la documentació de sol·licitud a la Secretaria del Centre de 8.30 a 13:30h, fins el dia 11 de gener de 2017.

2. Es notificarà telefònicament el dijous dia 12, únicament als preseleccionats, l’horari del matí per l’entrevista personal del divendres dia 13 de gener.

PER A MÉS INFORMACIÓ, visitar la web del centre: http://alaior.lasalle.es i/o enviar email a: alaior@lasallevp.es