En grups cooperatius de classe varem estar preparant en diverses sessions aquests projectes de ciències. La cèl.lula animal i la  vegetal. I com a novetat també un projecte de com es crea un copo de neu