Seguint amb els articles inciats fa unes setmanes avui us explicarem què feim a l’ambient «MANS FINES».

En aquest cas cream un espai dins l’aula on reforçarem el traç i la manipulació fina amb diferents tècniques que ens permeten treballar les següents competències:

  • La precisió,la força i la pressió realitzades amb les mans i els dits.
  • Treballam la tonicitat dels dits.
  • Potenciam la coordinació ull – mà.
  • Ordenam i classificam objectes i materials.
  • Fem pinça amb els dits.

Totes aquestes activitats afavoreixen el desenvolupament de la coordinació manual i les habilitats necessàries per iniciar l’escriptura.

Necessitam per fer-les una gran coordinació oculo- manual, precisió i concentració. Així, jugam amb pinces de colors, enfilam macarrons i botons, agafem objectes amb pinces de servir, enganxam anelles, posam gomes a un plafó fent figures…

Els ambients que dissenyam dins l’equip de mestres pretenen, en conjunt, crear espais d’aprenentatge amb el joc com a base fonamental de l’activitat que en la seva globalitat ens permetin desenvolupar totes les competències i habilitats que els nostres menuts han de treballar a l’etapa d’infantil.

Equip de mestres d’Infantil