Els ambients d’infantil estan consolidats a tota l’etapa i afavoreixen un estil d’aprenentatge més participatiu i actiu que organitza a l’alumat en grups heterogenis d’alumnes de diferents edats.

Cada sessió és diferent, les mestres actuen de mediadores i permeten la interacció de cada fillet/a amb l’activitat de manera més espontània i activa que amb altres metodologies.

En aquesta ocasió hem fet un recull de diferents activitats que tenen per objectiu estimular la creativitat i permetre que els infants experimentin amb diferents tècniques artístiques i creatives.

Com poden veure a les imatges, les opcions són molt variades i permeten que tots i totes desenvolupin les diferents capacitats que estan incloses en la competència artística per tal de tenir una experiència d’aprenentatge més globalitzada i significativa.

Al llarg del curs anirem explicant el contingut dels diferents ambients per donar-los a conèixer a tota la comunitat educativa.

Equip de mestres d’infantil