Avui, els alumnes de primer d’ESO hem realitzat una sortida relacionada amb la
prehistòria, temàtica que estem explorant a classe a la narrativa Clans.
En primer lloc, hem visitat Trepucó, on en Borja ha estat el nostre guia. Aquest
assentament és un dels més extensos de l’illa, tot i que només es conserva una
petita part, que inclou dos talaiots (les construccions més antigues), alguns
trams de la muralla, dues torres quadrades al mur oest, el recinte de taula i
algunes restes d’habitatges.


El recinte de taula, considerat un dels més monumentals de l’illa, va ser objecte
d’excavacions cap a l’any 1930 per Margaret Murray, una arqueòloga britànica
pionera en la investigació científica de la Prehistòria de Menorca. És
interessant destacar que el talaiot més gran i la taula es troben al centre d’una
fortificació amb planta en forma d’estrella, construïda al segle XVIII.
Després d’una demostració de tir amb fona d’en Borja, i una pausa per berenar
i estirar un poc les cames, hem anat cap el Museu de Menorca, on ens
esperaven na Cristrina. Primer hem explorat la secció de la prehistòria del
museu, on hem admirat algunes de les peces més rellevants exposades.
Després ens hem dirigit a l’aula didàctica del museu, on hem participat en un
taller titulat “Interpretem la mort”, que recreava el jaciment arqueològic de la
cova des Pas, una cova natural d’enterrament. Aquesta cova, amb un accés
segellat durant molts anys, ha permès als arqueòlegs descobrir restes intactes
com ossos, aixovar funerari, ceràmica, pintures, braçalets i botons.
La cova, recreada a mida natural per al taller, ens ha possibilitat observar,
analitzar i interpretar els objectes trobats, així com reconstruir el tipus de ritual
que es va desenvolupar a l’interior.
Ha estat una jornada magnífica, plena d’aprenentatge i descobriments
interessants sobre la nostra prehistòria, a més d’haver-nos divertit. Fins a una
altra vegada!