Les TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i la Comunicació) són per definició dinàmiques i cada vegada juguen un paper més important i notori en la societat global i en l’educació.

La informàtica, Internet i les telecomunicacions poden millorar les nostres vides (si en fem un bon ús), a La Salle Alaior apostam clarament per desenvolupar el seu coneixement introduint el seu ús en la rutina de la tasca educativa a l’escola.

A partir de la programació de la competència digital del centre, que té continutat vertical pretenem desenvolupar als nostres alumnes bones pràctiques en el àmbit tecnològic, mitjançant:

Tauletes Samsung i Snappets: Amb un ús que comença a 3r de primària i en aquest curs 2018/2019 arribarà ja a primer d’ESO.

Sallenet: Plataforma pròpia de la institució La Salle, permet mitjançant un ambient Moodle, la comunicació amb les famílies i mitjançant els cursos, el desenvolupament de les matèries dels alumnes.

Sala informàtica i mini portàtils: El centre disposa d’una sala adequada per a la feina de totes les etapes i mini portàtils per la feina dins classe de les TAC’s.

Projectors i Altaveus: Totes les classes tenen projector que permet als alumnes seguir millor les indicacions del professorat per a la realització de les tasques.