Els alumnes de 4t d’ESO hem realitzat el taller “Sexe segur i responsable” que ens ofereix el programa Salut Jove.
Regina Muntaner, infermera de la Direcció General de Salut pública de la CAIB és qui ens ha presentat aquest projecte sobre la prevenció del principals riscs associats a les relacions sexuals com les infeccions de transmissió sexual i els embarassos no desitjats.
Agraïm que després de la xerrada hagi hagut un torn de preguntes on hem pogut resoldre moltes inquietuds que tenim.