Aquest mes d’octubre, els cursos de primària han començat els tallers d’aprenentatge internivells. Són una prolongació dels ambients que estan ja consolidats a l’etapa d’infantil, adaptats a l’edat de l’alumnat de primària, vinculades als seus objectius curriculars d’aprenentatge i guiades per diferents mestres.

L’objectiu dels tallers continua sent l’aprenentatge a través de l’experimentació i el treball cooperatiu, fomentant la creativitat dels nostres alumnes en les diverses activitats que es realitzin.

Al llarg del curs es treballaran:

Taller de Comunicació: jocs de llenguatge orals i escrits, activitats de periodisme, estratègies i activitats per l’expressió oral i representacions.

Taller de Matemàtiques: jocs matemàtics (seriacions, tangram, lego, sudokus, jocs de taula…), creacions de figures geomètriques, laberints i “escape de room”.

Taller d’Artística: Activitats d’educació emocional, jocs de mímica, rol playing, la música i el moviment i CreArt (dibuix, pintura).

Taller de Scratch: activitats de programació digital d’animacions, diàlegs, històries i jocs.

Les metodologies principals que utilitzem per dur a terme les activitats de cada taller són bàsicament el treball cooperatiu i la gamificació. L’aprenentatge cooperatiu, ja que els alumnes constantment col·laboren i s’ajuden per millorar i aprendre els uns dels altres. La gamificació, perquè empram el joc com a eina principal d’aprenentatge de conceptes i capacitats bàsiques. Al llarg del curs, els alumnes aniran compartint experiències i activitats amb d’altres companys de diferents cursos i, cada trimestre, passaran per tots els tallers.

Segur que xalaran molt i aprendran junts.