Com cada curs, s’han programat tallers dirigits a totes les famílies d’Alaior. Com podeu veure hi ha molta varietat i la temàtica que es tracta és amplia i s’ajusta a famílies amb fills d’edats compreses entre els 0 i 18 anys. Us adjuntam un tríptic amb més informació. Esperam que siguin del vostre interès.

QUÈ SÓN? 

Els tallers de família són espais de trobada, aprenentatge i reflexió on intercanviar i compartir experiències i inquietuds entorn de l’educació dels nostres fills/es, i millorar les competències com a educadors i acompanyants d’aquests en les etapes del seu desenvolupament. En aquests tallers les sessions constaran d’una primera part, en la qual es desenvoluparà un tema, i una segona part, de debat i/o dinàmica de grup.  

OBJECTIU GENERAL

Promoure la parentalitat positiva, entesa aquesta com el conjunt d’aquelles conductes parentals que ofereixen benestar als fills/es i faciliten positivament el seu desenvolupament integral des d’una perspectiva de cura, afecte, protecció, seguretat personal i de no-violència.