Seguint amb la nostra línia de millora contínua en aquest segon trimestre que acabam d’ iniciar els grups de tercer i quart d’ ESO començarem a sistematitzar algunes videoconferències entre el grup que es troba a classe i el que està a casa per tal d’ optimitzar els recursos disponibles i afavorir el seguiment de les sessions i l’ avanç de la matèria curricular.

A causa de la ràtio elevada dels dos grups, tercer i quart d’ ESO del nostre centre continua amb règim de semipresencialitat. Així, l’ alumnat assisteix al centre en dies alterns.

El professorat de secundària ha reorganitzat l’enfocament de l’etapa i els alumnes reben, via sallenet, les programacions de les matèries de manera que les tasques més competencials les realitzen a casa. Durant el primer trimestre, el grau d’implicació de l’alumnat va ser, en general, molt satisfactori i es va veure una progressió notable a nivell d’autonomia i capacitat d’organització.

Com a novetat d’aquest segon trimestre, l’equip d’ESO ha decidit afegir algunes sessions en les que el grup que es troba a l’escola i els que estan a casa seguiran la sessió conjuntament. Els alumnes que no estan al centre es connectaran mitjançant videoconferència des de “La Salle En Casa” integrada dins la plataforma sallenet a la sessió presencial, fet que ens permetrà interactuar alhora amb tot l’alumnat del grup.

Hem iniciat l’experiència amb les sessions de tutoria, que així podran ser amb periodicitat setmanal, la matèria de llatí, l’alemany i algunes sessions puntuals de ciències a tercer i de llengua a quart. El nostre objectiu és consolidar aquesta iniciativa, avaluar-la de manera conjunta entre alumnat i professorat i continuar progressant en el repte de fer una semipresencialitat a mida de la nostra realitat de centre que pretén minimitzar l’efecte de no poder assistir diàriament a l’escola a causa de la pandèmia.

Equip d’ ESO

CatalàEnglishEspañol