Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 30 de juliol de 2021 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022

Enllaç:

https://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11425/652311/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-formacio-prof

CatalàEnglishEspañol